„Nasze Wspólne Parafialne Dzieło”

СПАСИБО ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!
JESTEŚMY WDZIĘCZNI WSZYTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI ZA
KAŻDĄ OKAZANĄ POMOC DLA NASZEJ CERKWI


W 2006 roku powołano do życia „Nasze Wspólne Parafialne Dzieło” aby w ramach którego zbierać niezbędne środki na remont cerkwi. Parafia bez dodatkowych ofiar nie była w stanie podjąć się tak kosztownych remontów. To dzięki dodatkowym ofiarom parafian i ofiarodawców z innych parafii udało się pokryć dach cerkwi blachą miedzianą, wymienić okna na dzwonnicy, położyć nowe tynki zewnętrzne cerkwi, oczywiście nie obeszło się bez pożyczki, ale dzięki Bogu i ludziom dobrej woli udało się tego dokonać.

Przed nami jeszcze pozostało kilka kosztownych remontów, które chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, są to między innymi: remont głównych schodów, ogrodzenie cmentarza od ulicy ks. Grzybowskiego. Ośmielamy się jeszcze raz prosić o ofiary na tak ważne dla nas prace, my ze swej strony w intencji ofiarodawców będziemy modlić się o ich zdrowie.

OTO NASZE KONTO:

Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
ul. Węgierska 15, 15-616 Białystok

Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział w Białymstoku
ul Pałacowa 1A
15-042 Białystok

02 1500 1344 1213 4006 6003 0000

Parafialne „Wspólne Dzieło”