Cerkiew Zaśnięcia NMP – Chór Parafialny

Chórem Parafialnym dyryguje dr Krzysztof Stepaniuk