Ikona ofiarowana przez celników Grajewskich


Ikona ofiarowana przez celników Grajewskich za ocalenie z katastrofy kolejowej w Borkach 17 października 1888 roku Cara Aleksandra III wraz z rodziną. Uznano, że cudowne ocalenie rodziny cesarskiej od grożącego niebezpieczeństwa nastąpiło za przyczyną opatrzności Boskiej.

Ikona umieszczona w ikonostasie Cerkiew Zaśnięcia NMP w Białymstoku.

Dzwon przedziurawiony podczas II Wojny Światowej

Piękny, stary dzwon, który jeszcze do dziś nawołuje wiernych prawosławnych na nabożeństwa do naszej cerkwi. Dzwon ten został przedziurawiony podczas II Wojny Światowej. Odlano go dla cerkwi w Starosielcach – w Zakładzie Ludwisarskim w Przemyślu w 1938 roku.

Obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa z odłamkiem pocisku z II Wojny Światowej

W prawym dolnym rogu widnieje ślad po odłamku pocisku z czasów II Wojny Światowej.

Grób Żołnierzy Rosyjskich z I Wojny Światowej

Na naszym cmentarzu parafialnym w Starosielcach znajduje się prawdopodobnie jedyny w Białymstoku grób żołnierzy rosyjskich z I Wojny Światowej.

Makieta naszej cerkwi