Położenie linii centralnego ogrzewania do cerkwi

Nowo napisana ikona Matki Bożej „Łaskawe Niebo” – wykonawca Alicja Ignaciuk


Nowo zakupione naczynie do Poświęcenia Wody

,

Nowo zakupiony Stolik pod panichidnik

Montażem furtki zakończono budowę ogrodzenia cmentarza przy ul. Ks. Grzybowskiego

Montaż bramy przy nowo wybudowanym ogrodzeniu. Wykonawca bramy Pan Jan Iwaniuk

Układanie kostki brukowej przy nowo wybudowanych schodach

Nowo położona wykładzina dywanowa utkana specjalnie do Cerkwi

Zakończenie budowy ogrodzenia murowanego od ulicy ks.Grzybowskiego

Pozostała część ogrodzenia od ulicy Węgierskiej do budowy w przyszłości ze względu na brak funduszy.

Zakończenie malowania dachu na domu parafialnym

Nowa podstawa do ukrzyżowania

Kolejny etap remontu ogrodzenia od ul. Grzybowskiego

Nowo zakupione dwa anałoje pod Ikony oraz cztery brakujące ławki

Wzmocnienie krzyża upamiętniającego 1000-lecie Chrztu Rusi

Remont ogrodzenia od ul. Grzybowskiego

Remont schodów wejściowych do Cerkwi (ks. Jan Troc skuwa schody)

Nowo zakupiony baldachim – wykonawca Artysta Rzeźbiarz Leon Naumiuk

Nowo zakupiony żertwienik, siemisiecznik, anałoj podstawki

Kapitalny remont dachu – pokrycie dachu blachą miedzianą

Zrobienie zamiast Ikony Malowidła – Ikony Mozaiki na absydzie cerkwi – Mozaika Preswiatyja Bohorodicy „Błahodatnoje Niebo” (wielkość około 4,5 m2)

Remont elewacji – położenie szlachetnego tynku, a także wstawienie okien na dzwonnicy