PROBOSZCZ

Ks. mitrat Jan Troc

Ks. mitrat Jan Troc urodził się 17 kwietnia 1949 r. w Redutach na Białostocczyźnie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, Dwuletni Kurs Teologiczny na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w 2001 roku Wyższe Seminarium Duchowne – praca Licencjacka „Dzieje Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Starosielcach.”

Po wstąpieniu w związek małżeński z Anatolią Baran, 17 grudnia 1971 roku z rąk JE Najprzewielebniejszego Nikanora, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, otrzymał Święcenia Diakońskie oraz 19 grudnia 1971 roku Święcenia Kapłańskie.

5 stycznia 1972 r. został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej pw. św Mikołaja w Topilcu. W latach 1974–1980 był proboszczem Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Górowie Iławeckim, a w latach 1980–1989 Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Od 15 grudnia 1989 roku, do dziś, jest proboszczem Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Białymstoku.

Za swą posługę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (2009) oraz Orderem św. Marii Magdaleny II Stopnia z ozdobami (1997).

WIKARIUSZ

Ks. dr prot. Włodzimierz Misijuk

Ks. dr prot. Włodzimierz Misijuk syn Grzegorza i Marii urodził się 16 maja 1964 r. w Ornecie, 31 lipca 1988 r. wstąpił w związek małżeński z Tatianą Osiennik.

28 czerwca obronił w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pracę doktorską pt. „Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym. Studium dogmatyczno-ascetyczne.” Promotorem pracy był Metropolita Sawa.

21 sierpnia 1989 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W 1991 roku Prawosławny Instytut Teologiczny św. Włodzimierza Crestwood w Nowym Jorku, USA.

1991-1995 wykładowca Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne z siedzibą w Jabłecznej
1991-1995 Koordynator Programu Europy Wschodniej Światowej Federacji Studentow Chrześcijan (WSCF)
1989-1995 członek zarządu SYNDESMOS
1996-2000 Sekretarz Generalny SYNDESMOS

25-02-2001 r. – przyjął Święcenia Diakońskie
04-03-2001 r. – przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

Od 12 marca 2001 r. wikariusz Parafii Zaśnięcia NMP w Białymstoku.