PROBOSZCZ

Ks. mitrat Jan Troc

Ks. mitrat Jan Troc urodził się 17 kwietnia 1949 r. w Redutach na Białostocczyźnie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, Dwuletni Kurs Teologiczny na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w 2001 roku Wyższe Seminarium Duchowne – praca Licencjacka „Dzieje Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Starosielcach.”

Po wstąpieniu w związek małżeński z Anatolią Baran, 17 grudnia 1971 roku z rąk JE Najprzewielebniejszego Nikanora, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, otrzymał Święcenia Diakońskie oraz 19 grudnia 1971 roku Święcenia Kapłańskie.

5 stycznia 1972 r. został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej pw. św Mikołaja w Topilcu. W latach 1974–1980 był proboszczem Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Górowie Iławeckim, a w latach 1980–1989 Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Od 15 grudnia 1989 roku, do dziś, jest proboszczem Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Białymstoku.

Za swą posługę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (2009) oraz Orderem św. Marii Magdaleny II Stopnia z ozdobami (1997).

WIKARIUSZ

Ks. dr Roman Płoński

Wykształcenie:
1999 – mgr Świętej Teologii (WT ChAT)
2001 – mgr historii (IH WH UW)
2010 – dr nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa (IR WF UJ)

Posługa duszpasterska:
2005
– święcenia diakońskie
– diakon nadetatowy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białymstoku
2007
– święcenia prezbiterskie
– prezbiter nadetatowy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białymstoku
– wikariusz parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie
– kapelan środowisk akademickich w Olsztynie
2013
– wikariusz parafii p.w. Hagia Sophia w Białymstoku

2014
– wikariusz parafii p.w. św. wlkm. Jerzego w Białymstoku
2020
– wikariusz parafii p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białymostoku – Starosielcach

Nagrody i wyróżnienia
2007 – nabiedrennik
2008 – skufija
2011 – złoty Krzyż
2016 – Medal brązowy za długoletnią służbę (nr 345-2016-117)
2017 – protoijerejstwo
2019 – nagroda jubileuszowa
2020 – palica

Osiągnięcia:
– dorobek naukowy (1) monografie, (2) artykuły, (3) udział w życiu naukowym uczelni o kościelnej proweniencji i świeckiej, (4) realizacja grantu naukowego dotyczącego prawosławnego kultu religijnego, (5) kwerendy naukowe w: Цетињски манастир, Državni Arhiv Crne Gore w Cetinje,  Централен Държавен Архив w Sofii, Богословски Факултет Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ w Sofii, Pontificio Istituto Orientale, Dipartimento ISO – Sapienza Università di Roma, La Pontificia Università Gregoriana, Българската академия на науките, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.
– współpraca z mediami: Gazeta Olsztyńska, TVP Białystok, TVP Olsztyn, Radio WaMa, Radio Orthodoxia
– promocja kultury prawosławia, prawosławnej myśli religijnej: (1) pomysłodawca i realizator audycji z cyklu: Spotkanie z modlitwą w Radiu Orthodoxia w latach 2002-2007; (2) pomysłodawca i realizator audycji z cyklu: Książka z mojej półki w Radiu Orthodoxia w latach 2002-2007, 2013-2019; (3) współpraca z Instytutem kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie im. św. Jana Pawła II w ramach cyklu Kościoły Siostrzane we współpracy z ks. drem hab. Stanisławem Kozakiewiczem
– udział w konferencjach naukowych