Chór przy Parafii w Białymstoku – Starosielce istnieje od 10 lat.
Organizatorem Chóru była Pani Anna Waśkowska, która prowadziła chór przez pierwsze pięć lat. Przez trzy kolejne lata prowadzącą była Anna Pietryczyk, a na kolejny rok Chór przejęła Barbara Strug. Obecnie już drugi rok pod swoje skrzydła ponownie wzięła dzieci i młodzież założycielka chóru, czyli Pani Anna Waśkowska.