Prawosławna Parafia p/w Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny to jedna ze starszych Parafii w Białymstoku. Wszystkich tych, którzy chcą się zapoznać dokładniej z dziejami parafii, odsyłamy do przeczytania „Stulecie parafii prawosławnej w Starosielcach” której wstęp zamieszczamy poniżej:

Wstęp

W 2001 roku prawosławna parafia pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Starosielcach obchodzi swoje 100-lecie. 100 lat temu, 15 lipca 1901 roku w osadzie Starosielce, przy stacji kolejowej, uroczyście poświęcono cerkiew śśw.braci Cyryla i Metodego. Cerkiew powstała w osadzie kolejarzy na ziemi zakupionej od mieszkańców wsi Klepacze, Oliszki i dawnej wsi Stare Sioło.

Starosielce, które są dzisiaj dzielnicą Białegostoku, zostały założone w roku 1872 z myślą o potrzebach mieszkalnych załogi Zakładów Remontowych Zaplecza Kolei Żelaznych, linii kolejowej Warszawa-Petersburg i Grajewo-Brześć. Nazwę osady wzięto od dawnej wsi Starosielce, odległej od obecnej dzielnicy Białegostoku o tej samej nazwie około 3 km ,którą po włączeniu do Białegostoku nazwano Bażantarnią.

W osadzie w 1880 r. powstała szkoła ogólna kolejowa 2 klasowa licząca 5 oddziałów. Zajęła ona pomieszczenie bazy Kolejowej Spedycji Konnej. W 1895 r. w szczytowej części tego budynku zostało dobudowane pomieszczenie z przeznaczeniem na kaplicę, która zapoczątkowa parafię p/w. śśw Cyryla i Metodego w Starosielcach. Oprócz tego istniała także szkoła cerkiewno-parafialna przy ulicy Choroskiej 14.

I wojna światowa całkowicie zdezorganizowała życie w osadzie. Ze względu na strategiczne położenie osady i przemysłu kolejowego, ludność ewakuowano w głąb Rosji. Wyposażenie zakładów kolejowych wywieziono, reszta została zbombardowana. Ocalała cerkiew i szkoła, posłużyły one Niemcom na magazny wojskowe i stajnie.

Po powrocie z bieżeństwa ludność prawosławna już nie mogła otrzymać cerkwi. W 1919 r. została zabrana na kościół a parafia prawosławna zlikwidowana. Wiernym pozostała kapliczka na cmentarzu, którą z wielkim trudem rozbudowano. Opiekę duszpasterską roztoczył początkowo proboszcz parafii chorosczańskiej, później kler św. Mikołaja w Białymstoku.

Po II wojnie światowej budynek świątyni coraz bardziej wymagał całkowitego remontu. Sytuacja ideologiczna w państwie nie sprzyjała ludziom wierzącym. Dopiero po długich zabiegach w 1972 r. uzyskując zgodę ks. Michałowi Chomczykowi pod pretekstem rozbudowy udało się wznieść nową murowaną cerkiew.

Wierni kolejny raz w przeciągu tak krótkiego okresu w dziejach parafii okazali wielkie przywiązanie do wiary ojców, nie zważając na różnego rodzaju trudności.

Kreśląc tak krótkie dzieje parafii z okazji Jej jubileuszu, można przypuszczać, że będzie ona dobrym początkiem na dokładniejsze opracowanie zarysu życia religijnego w parafii prawosławnej w Starosielcach. Można także żywić nadzieję, że jak i dotychczas Matka Boska patronka cerkwi nie zostawi bez opieki i nadziei na Jej wstawiennictwo, mówiąc słowami tropariona na cześć Jej święta Zaśnięcia NMP: V rożdestve devstvo sochraniła, vo Uspenii mira nie ostaviła …

Cała książka w formacie PDF – pobierz